Ozonowanie jest szybką i bardzo skuteczną metodą dezynfekcji, neutralizacji zapachów i deakaryzacji.

 

Jak przebiega zabieg OZONOWANIA:

· Ozonowanie powinno być stosowane jako końcowy zabieg sprzątania, czyszczenia, mycia, zaprowadzenia porządku w pomieszczeniu, gdyż wtedy jest najskuteczniejsze.

· Przygotowanie do ozonowania polega na wyłączeniu pomieszczenia z eksploatacji na czas trwania zabiegu, wyniesieniu roślin, usunięciu zwierząt, zabezpieczeniu urządzeń elektronicznych folią i uszczelnieniu otworów wentylacyjnych.

· Generatory ozonu zasilane są energią elektryczną 240V/16A z uziemieniem.

· Czas trwania zabiegu zależny jest od kubatury pomieszczenia, jego szczelności oraz parametrów powietrza.

· Czas trwania zabiegu to suma czasu generowania ozonu i czasu dezynfekcji, zazwyczaj w proporcjach 1:2.

· W celu osiągnięcia założonego stężenia ozonu, generatory ozonu produkują ozon z tlenu zawartego w pobieranym powietrzu. Ozon jest równomiernie rozprowadzany w całej kubaturze pomieszczenia.

· Generowanie ozonu trwa dokładnie tyle, aby osiągnąć założoną ilość ozonu potrzebną do skutecznego przeprowadzenia zabiegu.

· Ozon podczas zabiegu wnika we wszystkie, nawet trudnodostępne miejsca i po osiągnięciu odpowiedniego stężenia dezynfekuje powietrze i wszystkie powierzchnie stykające się z powietrzem w pomieszczeniu.

· Ozon podczas zabiegu podlega szybkiej destrukcji do tlenu i nie pozostawia po sobie balastu toksycznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w innych metodach. Ozonowanie jest więc ekologiczne, gdyż chroni środowisko.

· Zabieg ozonowania jest monitorowany za pomocą miernika stężenia ozonu, dzięki czemu jest pewność, że zostało uzyskane odpowiednie stężenie ozonu i po zakończonym zabiegu można bezpiecznie korzystać z pomieszczeń.

· Ostatnim etapem zabiegu jest przewietrzenie pomieszczenia, które trwa zazwyczaj 0,5-1 godzinę.

 

Skuteczność zabiegu ozonowania zależna jest od:

· zastanego stanu higienicznego pomieszczenia,

· rodzaju usuwanego skażenia i jego odporności na ozon,

· zastosowanego stężenia ozonu,

· czasu dezynfekcji przy pożądanym stężeniu ozonu,

· wilgotności i temperatury powietrza w pomieszczeniu.

 

Wykonujemy zabiegi ozonowania w pomieszczeniach:

· mieszkania, domy, klatki schodowe, zsypy, pomieszczenia gospodarcze, garaże, piwnice, windy, szyby wentylacyjne, 

· zakłady produkcyjne wymagające zachowania wysokich standardów higieny, produkujące żywność, kosmetyki, hale produkcyjne, sprzęt i urządzenia technologiczne, magazyny, chłodnie, środki transportu, itp.

· magazyny logistyczne, środki transportu, samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe i kontenery TIR,

· pomieszczenia produkcyjne w rolnictwie oraz hodowlane zwierząt gospodarskich, hodowle psów, kotów, ptaków, itp.

· instalacje, będące na wyposażeniu pomieszczeń: dezynfekcja nawiewu, wentylacji i klimatyzacji,

· obiekty HoReCa: hotele, pensjonaty, restauracje, lokale gastronomiczne, jadłodajnie, bary, kawiarnie, stołówki, pizzerie, cukiernie, lodziarnie, lokale rozrywkowe, puby, kluby i dyskoteki,

· obiekty edukacyjne: przedszkola, szkoły, żłobki, internaty, akademiki, świetlice i kluby osiedlowe,

· placówki ochrony zdrowia: gabinety lekarskie i weterynaryjne, przychodnie, laboratoria, szpitale, sanatoria, prewentoria,

· obiekty handlowe: sklepy spożywcze, mięsne, rybne, nabiałowe, owocowo-warzywne,

· obiekty sportowe: sale gimnastyczne, kluby fitness, siłownie, szatnie i węzły sanitarne,

· obiekty turystyczne: ośrodki wczasowe, domki i przyczepy campingowe, wnętrza autokarów, kamperów, łodzi i jachtów,

· pomieszczenia po wypadkach losowych: zawilgocone, zagrzybione, po zalaniach, po pożarach, po zmarłych, itp.

· wszystkie inne pomieszczenia wymagające dezynfekcji lub usunięcia przykrych zapachów.

Zgłoszenia telefoniczne

pod nr

880 490 215

Pon. - Pt. w godz. 10 - 20

Sob.        w godz. 10 - 14

 

E-mail całodobowo:

info@oxy3.pl

Ozonowanie pomieszczeń