Ozon O3 jest jednym z najskuteczniejszych znanych środków dezynfekcyjnych.

Działanie bakteriobójcze wykazuje już w stężeniu ok. 13μg/dm3. Działanie bakteriobójcze ozonu jest około 50 razy skuteczniejsze i 3000 razy szybsze niż chloru. Ozon posiada również ważną cechę krótkiego okresu połowicznego zaniku, wynoszącego ~30 minut, po tym czasie połowa ozonu wraca do stabilnej postaci tlenu.

 

Mechanizm reakcji powstawania, dezynfekcji i rozpadu ozonu:

Ozon O3 powstaje podczas elektrycznych wyładowań koronowych w generatorach ozonu z tlenu zawartego w powietrzu wg reakcji tzw ulotu:

3 O2 + eV → 2 O3

 

Ozon będąc silnym i reaktywnym utleniaczem, szybko i skutecznie dezynfekuje powietrze, powierzchnie poddawaną zabiegom i wodę, łatwo też wchodzi w reakcje chemiczne rozkładając cząsteczki związków chemicznych, w tym związków lotnych odpowiedzialnych za zapachy, sam szybko rozkładając się do stabilnej cząsteczki tlenu wg reakcji destrukcji:

O3 → O2 + O*

O* + O* → O2 + eV

 

Ozonowanie usuwa:

· zakażenia mikrobiologiczne: wirusy, bakterie, grzyby i zarodniki pleśni bytujące w pomieszczeniach, w instalacjach klimatyzacyjnych pomieszczeń i nawiewach samochodów, w instalacjach chłodniczych i wodnych,

· roztocza oraz ich produkty przemiany materii wywołujące u ludzi ciężkie alergie,

· owady i drobne gryzonie, szkodniki bytujące w pomieszczeniach,

· przykre i uporczywe zapachy pochodzenia organicznego, rozkładu białek, gnilne, pleśniowe, stęchlizny i fermentacji spowodowane namnażaniem się mikroflory w warunkach wysokiej wilgotności, często powodującej groźne choroby,

· odór pochodzenia odzwierzęcego, pozostałości odchodów psów, kotów, zwierząt gospodarskich, insektów i gryzoni,

· niepożądane zapachy produkcyjne w przetwórstwie, przechowalnictwie i obrocie żywnością,

· zapachy smażenia tłuszczów, rozkładającego się mleka, mięsa, ryb, przypalenia potraw,

· zapachy związków chemicznych, farb, rozpuszczalników, lakierów stosowanych w budownictwie, w procesie produkcji, w warsztacie, w lakierni, w garażu i w pomieszczeniach gospodarczych,

· ciężkie do usunięcia zapachy spalenizny, którego źródłem jest dymu po pożarach i po paleniu papierosów,

 

Ozon w odgrzybianiu i osuszaniu zalanych pomieszczeń.

Ozonowanie likwidując zagrzybienie ścian, polepsza paroprzepuszczalność tynków i materiałów budowlanych. Wykonanie pomiarów wilgotności oraz temperatury „punktu rosy” pozwala ustalić zagrożenia, przyczyny i stopień zawilgocenia tynków.

Osuszenie zawilgoconych pomieszczeń z wykorzystaniem osuszaczy kondensacyjnych oraz zabiegi ozonowania, w połączeniu z usunięciem kolonii pleśni i aplikacją środków grzybobójczych, pozwalają na szybkie usunięcie problemu destrukcji biologicznej konstrukcji pomieszczeń oraz co najważniejsze - likwidację zagrożeń dla zdrowia ze strony rakotwórczych mykotoksyn.

Zgłoszenia telefoniczne

pod nr

880 490 215

Pon. - Pt. w godz. 10 - 20

Sob.        w godz. 10 - 14

 

E-mail całodobowo:

info@oxy3.pl

Informacje o ozonowaniu.